VANAKKAM Silanthinaayagam WELCOMES u !!!

Wednesday, September 01, 2010

கிறுக்கல்கள்!!!!!!!
குறைந்தது எட்டுமணித் தூக்கமாவது வேண்டும்!!!

விவாதம்......
முடிவுகளைத் திணிக்க முயலும் 
அமைதிப் போராட்டம்......... 

 முக்கோணம் முடிவில் ஒரு ஊசிமுனை ஞானம்!!!